| |
1. INFORMACIO CORPORATIVA:

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li fem coneixedor que les seves dades personals que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporats en un fitxer automatitzat responsabilitat de l'empresa mercantil CELLER PASCUAL S.C.P. CIF: J-61231411. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat. L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de la web i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a CELLER PASCUAL S.C.P, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a CELLER PASCUAL S.C.P. o a tercers. CELLER PASCUAL S.C.P. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet de CELLER PASCUAL S.C.P. Amb els límits establerts en la llei, PROTECCION DE DADES CELLER PASCUAL S.C.P no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de CELLER PASCUAL S.C.P. no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CELLER PASCUAL S.C.P. Així mateix, per accedir als serveis que CELLER PASCUAL S.C.P ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, li informem que les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de CELLER PASCUAL S.C.P ., amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en Ca Pascual - 08294 EL BRUC, o bé, enviar un correu electrònic a cellercanpascual@gmail.com. Així mateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè CELLER PASCUAL S.C.P pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a CELLER PASCUAL S.C.P a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic cellercanpascual@gmail.com, manifestant la seva voluntat.

2. PROPIETAT INTEL-LECTUAL:

Els continguts subministrats per CELLER PASCUAL S.C.P estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de CELLER PASCUAL S.C.P o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, CELLER PASCUAL S.C.P no confereix al adquirente cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se CELLER PASCUAL S.C.P tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a la disposició de terceres persones dits continguts. La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs en CELLER PASCUAL S.C.P , als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació. CELLER PASCUAL S.C.P ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, CELLER PASCUAL S.C.P no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho anés. CELLER PASCUAL S.C.P declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web. CELLER PASCUAL S.C.P es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts. En cap cas CELLER PASCUAL S.C.P , les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l'ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer. CELLER PASCUAL S.C.P no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l'usuari. CELLER PASCUAL S.C.P no recomana ni garanteix cap de la/s Informació/és obtinguda/s per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de CELLER PASCUAL S.C.P com en accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa. En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, CELLER PASCUAL S.C.P no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

3. PROPIETAT INDUSTRIAL :

Aquesta web és propietat de CELLER PASCUAL S.C.P Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de CELLER PASCUAL S.C.P són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per CELLER PASCUAL S.C.P per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjà legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari. Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de CELLER PASCUAL S.C.P l'ús que l'usuari pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de CELLER PASCUAL S.C.P

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIO:

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.